Tips bij het zoeken 


Zoek eerst algemeen, dan pas meer specifiek. Voorbeeld: zoek niet naar “François Van Damme”, maar probeer eerst “Van Damme” en filter de zoekopdracht.
De gezochte persoon duikt niet op? Verander misschien de schrijfwijze. Voorbeeld: probeer in plaats van “Vanwymelbeke” ook “Van Wymelbeke” of “Vanwijmelbeke”.
Het War Dead Register (WDR) bevat enkel Belgische gesneuvelden.  
In het War Dead Register komen alleen de persoonsgegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, enz.) van de soldaten voor. De militaire dossiers (die de volledige militaire loopbaan weergeven) zitten niet in het WDR. Naargelang de geboortedatum van de betrokkene bevindt zijn dossier zich ofwel in het Koninklijk Legermuseum (KLM), ofwel in de archieven van Defensie. De dossiers die door het KLM worden bewaard, kunnen ter plaatse, in het Jubelpark, worden geraadpleegd. De dossiers die tot nog toe door Defensie werden bewaard, worden momenteel naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) overgeheveld.
De datum waarop ze opnieuw ter beschikking zijn, is nog niet bekend.   

 

Archieven van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 

Documentatiecentrum 
Jubelpark 3
1000 Brussel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be   
Website: www.warheritage.be